Kuulontutkimukset » Kuulo-Tiedon kuulontutkimukset

Kattavat kuulontutkimukset tinnitusmittauksista puheaudiogrammeihin

Puhdasääniaudiogrammi

Etsitään taajuuksilta 125Hz - 8000 Hz hiljaisin ääni, jonka vielä kuulet. Näin saadaan kuulokäyrä, eli audiogrammi. Normaali kuulo on 10 - 20 dB. Tutkimus tehdään aina äänieriössä.

Luujohtomittaus

Luujohtomittauksessa kartoitetaan, sijaitseeko kuulovika väli- vai sisäkorvassa.

Äänirautatesti (Rinne, Weber)

Testit selkeyttävät kuulovian laatua (välikorva- vai sisäkorva).

Puheaudiogrammi

Kalibroitujen testisanojen avulla etsitään hiljaisin kynnys, jossa puolet annetuista sanoista toistetaan oikein. Tämän jälkeen tutkitaan sanojen erotuskyky. Toisin sanoen selvitetään, kuinka oikein annetut testisanat toistetaan. Mitä vaikeampi sisäkorvaperäinen kuulovaurio on kyseessä, sitä vaikeampaa sanojen erottaminen on. Normaalikuuloinen erottaa sanoista 96-100 % oikein.

REM (real ear measurement)

REM-tutkimuksella mitataan kuulokojeen vahvistus korvakäytävässä. Testillä voidaan selvittää myös korvakappaleen akustiset ominaisuudet. REM-tutkimus on erittäin tärkeä osa kuulokojesovitusta.

FF (free field)

Vapaakenttämittauksessa testataan puhekynnys ja sanojen erottamisvajaus kaiuttimien kautta kuulokojeen kanssa. Toisin sanoen kuulokojeen hyöty mitataan sen käyttäjälle.

Tinnitusmittaus

Tinnitusmittauksessa mitataan ensin kuulokynnys. Sen jälkeen tinnitusmittauksessa haravoidaan taajuus, jolla tinnitusta esiintyy sekä tinnituksen voimakkuus desibeleinä.